Nota prawna

Victor 24 Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, 02-681 Warszawa , NIP 5213707074, REGON 362535580, KRS 0000576614 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 100 500,00 zł (zwane dalej Victor) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.victor24.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Victor w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Victor dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z infolinią lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

Victor zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia  poszczególnych podstron bądź całej strony www.victor24.pl.

Victor nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. Victor nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat centrum, z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Victor, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Victor.

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Victor stanowią własność firmy Victor, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Victor. 

Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.