POLITYKA PRYWATNOŚCI

Victor Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn.zm.) przekazuje poniżej informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie Victor Sp. z o.o.

  1. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Victor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 4/116, 02-593 Warszawa.
  2. Wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do Victor. Dane będą przetwarzane przez Victor w celu podjęcia przez Victor na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z rozpatrzeniem zapytania, przekazaniem informacji, w tym informacji o charakterze handlowym. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą być przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Victor. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane przez Victor podmiotom trzecim.
  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2. Victor Sp. z o.o. informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@victor24.pl.